dr Lech Furmaniuk

dr Lech Furmaniukdr Lech Furmaniuk

Wykształcenie:

Kursy i szkolenia:

 • PNF (1,2,3,4) stopień kliniczny
 • PNF w urazie rdzenia kręgowego
 • Kurs Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
 • Kurs I stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J.Ayres
 • Szkolenie II stopnia w zakresie usprawniania osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oparte o koncepcję Bobath
 • Szkolenie I stopnia w zakresie usprawniania osób z deficytem neurologicznym, oparte o koncepcję Bobath
 • Szkolenie w zakresie usprawniania dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oparte o koncepcję Bobath
 • Szkolenie w neurorozwojowej koncepcji usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym

Zainteresowania zawodowe:

 • fizjoterapia pacjenta neurologicznego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego,
 • fizjoterapia dzieci z deficytami neurologicznymi, np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzonym napięciem mięśniowym, zespołem Downa i inne,
 • prowadzenie terapii reedukacji nerwowo- mięśniowej, treningu niezależności funkcjonalnej (ADL), treningu sportowo -rehabilitacyjnego,
 • ocena rozwoju psycho - motorycznego niemowląt - sprawdzanie prawidłowego rozwoju dziecka,
 • wykładowca akademicki.

Masz pytania? Zadaj nam poprzez formularz kontaktowy!

Wyślij

Partnerzy

 • Stanley-Med Sklep Medyczny
 • Allianz
 • Pzu
 • Mondial Assistance
 • Klub Kobiet Przedsiębiorczych
 • Karta rodziny dużej
 • Miejsce przyjazne seniorom
 • Warta Poznań