Rehabilitacja po udarze mózgu Poznań

Rehabilitacja Poznań

Usprawnianie pacjenta po udarze mózgu

Dlaczego warto prowadzić rehabilitację neurologiczną po udarze? Centrum Medyczne Stanley gwarantujemy doskonale przygotowany zespól do pracy z pacjentem jak i z rodziną pacjenta.

Bardzo istotnym elementem postępowania z chorymi po udarze mózgu jest zapewnienie ciągłej, kompleksowej i dostosowanej do możliwości chorego rehabilitacji. Im wcześniej wprowadzimy usprawnianie tym lepsze szanse na uzyskanie samodzielności, sprawności, a także niezależności przez pacjenta. Rehabilitacja powinna być prowadzona przez kompetentnych i znających sytuację chorych po udarze terapeutów posiadających nie tylko wiedzę,  umiejętności praktyczne, a także odznaczających się dużą empatią.

Rehabilitacja osoby, która z dnia na dzień traci umiejętność wykonywania określonych ruchów, możliwość biegania czy zjedzenia posiłku wymaga dużego zaangażowania zarówno od strony pacjenta, terapeuty jak i rodziny. Potrzebna jest bardzo dobra komunikacja w zespole rehabilitacyjnym, który powinien składać się z lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy i pielęgniarki.

Pacjent powinien mieć dostęp do wszystkich dostępnych metod, które mogą mu przywrócić jak najlepszą sprawność.

U każdego pacjenta udar mózgu przebiega inaczej, nie ma książkowej odpowiedzi jakie struktury i na jakim poziomie zostaną zaburzone, a co za tym idzie jakie funkcje motoryczne ulegną upośledzeniu.

Przy usprawnianiu pacjenta główną zasadą jaką należy się kierować jest bezbolesna praca oparta na osiągalnych celach nastawionych na sukces.

Rehabilitacja neurologiczna Poznań

Podczas rehabilitacji pracujemy z wykorzystaniem metod:

 • PNF
 • Hand Tutor
 • Kinesiology Taping
 • oraz wykorzystujemy fizykoterapię

Metoda PNF (prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie) została uznana za jedną z najlepszych metod pracy z pacjenem po udarze.

Rehabilitajca neurologiczna jaką prowadzimy w Centrum Medycznym STANLEY właśnie metoda PNF kładzie duży nacisk na zaangażowanie pacjenta w proces usprawniania, ponieważ to tak naprawdę determinuję późniejszy sukces.

Założeniem metody jest praca funkcjonalna z pacjentem, tzn. nie skupiamy się na terapii konkretnej struktury (stawu, mięśnia) tylko nad powrotem funkcji, ruchów jakich pacjent nie może wykonać (np. możliwość uczesania włosów). Cele jakie wspólnie stawiają przed sobą pacjent i terapeuta powinny być jasno określone na bliższą i dalszą przyszłość, ale przede wszystkim powinny być osiągalne. Terapia prowadzona jest w celu uzyskania jak najlepszej sprawności pacjenta i przede wszystkim po to aby usamodzielnić pacjenta od osób trzecich.

Praca z pacjentem powinna być oparta także o inne dostępne metody w celu zapewnienia pacjentowi jak najskuteczniejsze formy terapii. Inną, uzupełniającą metodą  jest terapia ręki przy użyciu urządzenia Hand Tutor. Terapia oparta jest o koncepcje rehabilitacji, która zakłada, że powtarzane ćwiczenia czynne połączone z wizualnym sprzężeniem zwrotnym (Biofeedback) pozwalają na zwiększenie zakresu ruchomości, dokładności wykonywanych ruchów oraz poprawiają ich szybkość.

Duży sukces w usprawnianiu osób po udarze odniosło plastrowanie metodą Kinesiology Taping. Specjalnie stworzony plaster, który swoimi właściwościami przypomina ludzką skórę pozwala na regulację napięcia mięśniowego, wspomaga pracę osłabionych mięśni (np. przy niedowładzie mięśni twarzy lub podczas opadania stopy podczas chodu).

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu jest to uszkodzenie mózgowia w wyniku niedokrwienia lub wylewu krwi. Po udarze priorytetem postępowania z chorym jest kompleksowa, ciągła i dopasowana do możliwości chorego terapia poudarowa. Ćwiczenia po udarze, a raczej cała koncepcja terapeutyczna opiera się na stanie funkcjonalnym pacjenta. Fizykoterapia po udarze stosowana jest jako ważne uzupełnienie rehabilitacji, stosuję się elektroterapię mięśni niedowładnych (zazwyczaj mięśni mimicznych czy zginaczy grzbietowych stopy), jednak warunkiem do wykonania zabiegu jest brak zaburzeń czucia. Fizykoterapia po udarze mózgu jest wpierającym zabiegiem, ale niezbędnym.

Rehabilitacja po wylewie (udarze krwotocznym) jak i wtedy gdy wystąpi udar niedokrwienny mózgu powinna być w miejscu, gdzie prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów. Ośrodek rehabilitacyjny dla osób po wylewie czy udarze niedokrwiennym powinien być wyposażony w odpowiednio dobrany sprzęt którego może być prowadzona wysokospecjalistyczna rehabilitacja. Udary mózgu możemy dzieli się względu na miejsce wystąpienia, na udary prawo i lewostronne.

Osoba, która przeszła udar mózgu lewostronny ma upośledzone funkcje motoryczne po stronie prawej i odwrotnie. Pacjent staje się niesamodzielny i pozbawiony dotychczasowej sprawności i teraz najważniejszym aspektem leczenia jest rehabilitacja po udarze. Ośrodki w mózgu, które uległy udarowi odpowiedzialne nie tylko za ruch czy czucie, ale także za emocje i funkcje poznawcze, dlatego w usprawnianiu pacjenta czyli rehabilitacji po udarze powinien być zaangażowany sam pacjent, ale także rodzina, często potrzebny jest również psycholog i logopeda.


Usprawnianie po udarze mózgu jest długim procesem współpracy pacjenta i fizjoterapeuty

W Centrum Medycznym STANLEY usprawniając pacjenta po udarze kierujemy się jego potrzebami, planami, celami, próbujemy odzyskać utraconą sprawność, a terapia jest zawsze indywidualnie dopasowana do pacjenta.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - fizjoterapia Poznań.


Centrum Medyczne Stanley jest czynne:
od poniedziałku do piątku - 8:00 do 20:00
w soboty - 09:00 do 13:00.

Fizjoterapia Poznań

Partnerzy

 • Stanley-Med Sklep Medyczny
 • Allianz
 • Pzu
 • Mondial Assistance
 • Klub Kobiet Przedsiębiorczych
 • Karta rodziny dużej
 • Miejsce przyjazne seniorom
 • Warta Poznań