Czym zajmuje się współczesny fizjoterapeuta?

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015r. (pełna treść ustawy dostępna na stronie www.kif.info.pl) wszystkie osoby, które chcą uprawiać ten zawód są zobowiązane do uzyskania prawa do jego wykonywania, które wydawane jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

W 2015 roku zmieniło się prawo, które ustanowiło fizjoterapeutę jako zawód medyczny oraz ściśle określa jego prawa, ale również obowiązki. Fizjoterapeuta, który otrzymał w zgodzie z ustawą możliwość samodzielnego decydowania o terapii pacjenta i odpowiada w pełni za nią od początku do końca. Każdy fizjoterapeuta otrzymuje swój unikalny numer, który jest jego prawem wykonywania zawodu. Osoba, której taki numer nie został nadany nie ma prawa wykonywać zawodu fizjoterapeuty. Wprowadzenie tej ustawy pozwoliło nie tylko na uregulowanie zawodu fizjoterapeuty, ale również zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów, gdyż w chwili obecnej tylko osoba z ukończonymi studiami wyższymi może zajmować się rehabilitacja pacjentów. A co za tym idzie, osoby, które teraz zajmowały się fizjoterapią, mając ukończone tylko kursy, które często są kursami weekendowymi, nie powinny już zajmować się diagnozowaniem i prowadzeniem procesu fizjoterapeutycznego.

Jak więc aktualnie wygląda terapia u współczesnego fizjoterapeuty?

Pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty z problemem terapeutycznym, którym najczęściej jest ból. I co dalej? W obliczu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty terapia powinna się odbywać w określonej kolejności.

Jako pierwsze odbywa się badanie oraz stawiana jest diagnoza funkcjonalna. Po postawieniu diagnozy planowany jest proces terapeutyczny. Fizjoterapeuta ocenia problem pacjenta za pomocą skal i testów funkcjonalnych, dzięki którym rozpoznaje przyczynę dolegliwości na poziomie struktury, funkcji czy uczestnictwa. Oznacza to, ze obowiązkiem fizjoterapeuty jest określenie problemów dotyczących tkanek i przeniesienie ich w życie pacjenta.

Gdy na przykład zgłasza się po pomoc pacjent z bólem barku to fizjoterapeuta musi uzyskać odpowiedź od pacjenta w jakich sytuacjach i podczas wykonywania jakich codziennych czynności odczuwa ból.

W następnym kroku stawiane są cele terapii, zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe ważne dla obu stron. Współczesny fizjoterapeuta swoją wiedzę opiera nie tylko na tej zdobytej na studiach, ale także na dodatkowych szkoleniach z wybranych metod pracy z pacjentem, a także na doświadczeniu i stałym pogłębianiu wiedzy. Dobiera więc odpowiednie techniki, które będą skuteczne w procesie terapeutycznym pacjenta.

Po opracowaniu planu, określeniu celów i wybraniu metod, można przejść do sesji terapeutycznych. Współczesny fizjoterapeuta nie jest już tylko wykonawcą wytycznych lekarskich, ale przede wszystkim kieruje diagnostyką funkcjonalną i terapią i to od niego zależy w dużym stopniu powrót pacjenta do zdrowia. Terapia pacjenta jest bardziej zależna od fizjoterapeuty, a co za tym idzie zwiększyła się również odpowiedzialność i podejście do leczenia. Fizjoterapeuta jest osobą z olbrzymią wiedzą i patrzy na pacjenta całościowo, a nie tylko z perspektywy ujawnionych dolegliwości bólowych. Nie zwalcza tylko objawów, ale przede wszystkim stara się dotrzeć do źródła problemu. W tym celu fizjoterapeuta wykonuje wnikliwe badanie tak, aby postawić prawidłową diagnozę funkcjonalną i wdrożyć odpowiednie leczenie.

W czasie procesu terapeutycznego wykonywane są regularnie testy sprawdzające skuteczność terapii. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala na monitorowanie efektów, a w sytuacji kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych efektów, można szybko pogłębić diagnostykę i wdrożyć nowy plan, a jeśli będzie potrzeba to przekierować pacjenta do innego specjalisty. Fizjoterapeuta to zawód, który ciągle ewoluuje i nabiera nowego, istotnego znaczenia.

Podsumowanie

Podsumowując, fizjoterapeuta to w obecnych czasach już nie tylko osoba, która wykonuje zalecenia lekarskie, ale dokonuje diagnozy funkcjonalnej i dzięki temu może zaplanować i dobrać najskuteczniejszą dla pacjenta terapię. Wybierając się na wizytę do fizjoterapeuty warto zwrócić również uwagę na to czy ma on nadany numer prawa wykonywania zawodu. Numer ten potwierdza kompetencje i uprawnienia fizjoterapeuty do diagnozowania i leczenia, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

W Centrum Medycznym Stanley pracują tylko i wyłącznie fizjoterapeuci posiadający odpowiednie kompetencje oraz prawa wykonywania zawodu.

Partnerzy

  • Stanley-Med Sklep Medyczny
  • Allianz
  • Pzu
  • Mondial Assistance
  • Klub Kobiet Przedsiębiorczych
  • Karta rodziny dużej
  • Miejsce przyjazne seniorom
  • Warta Poznań
  • Pzu